Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szkolnictwo wyższe – między utopijną wizją a rzeczywistością

Creator:

Pląsek, Rafał

Subject and Keywords:

szkolnictwo wyższe   system edukacji

Abstract:

W polskim dyskursie społeczno-gospodarczym zdaje się dominować przeświadczenie, że ukończenie studiów wyższych to przede wszystkim warunek znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Wartość wykształcenia uniwersyteckiego samego w sobie oraz następstwa, jakimi skutkować może ono dla rozwoju młodego człowieka, często są pomijane. Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na aktualną krytykę polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Autor odniósł się do powszechnych w dyskursie opinii opisujących kondycję tego sektora. Następnie zanalizował polskie ustawodawstwo regulujące funkcjonowanie szkolnictwa wyższego oraz wskazał na powiązania z postulatami neoliberalnymi. Zwieńczeniem pracy jest próba krytycznego namysłu nad stanem polskiego szkolnictwa wyższego, połączona z – być może utopijnymi – propozycjami podstawowych kierunków przemian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gromysz, Jowita. Red.   Włodarczyk, Rafał. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.114

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T.1, s. 175-184.

Rights holder:

Copyright by Rafał Pląsek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.