Object

Title: Kobieta – matka i obywatelka. Rozważania Cecylii Plater-Zyberkówny w świetle jej dorobku pisarskiego i działalności oświatowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kobieta – matka i obywatelka. Rozważania Cecylii Plater-Zyberkówny w świetle jej dorobku pisarskiego i działalności oświatowej

Alternative title:

Woman – mother and citzen. Cecylia Plater-Zyberkówna’sconsiderations in the light of her writing work and educationalactivity

Creator:

Walasek, Stefania

Subject and Keywords:

girls’ education   professional training   organizational work  
wychowanie dziewcząt   kształcenie zawodowe   praca organizatorska

Abstract:

The woman - a mother and citizen. Cecilia Plater-Zyberkówna’s View in the lightof her literary work and educational activities Cecylia Plater-Zyberkówna’s (1853–1920) writing activity and socio-cultural activities focused on education and theeducation of girls. At this level she showed, in practice as well as in her writing work,the preparation of the girls to perform the responsible roles of: mother, wife and citizen.Political and social events of the second half of the XIXth century, which Cecilia Plater-Zyberkówna witnessed, solidified her belief in the need of involvement in solving theso-called women issue. She developed her commitment to broad social activities byworking among girls and in the environment of young women. These were organisationalinitiatives through which she implemented her educational concepts. She includedher pedagogical views in numerous theoretical works and in her journalism. Inher theoretical considerations she emphasized the role of family and above all motherswho should be the guardians of hearth and home  

Cecylia Plater-Zyberkówna (1853–1920) swoją aktywność pisarską i działalność społeczno-kulturalną skoncentrowała na wychowaniu i kształceniu dziewcząt. Na tej płaszczyźnie eksponowała, zarówno w praktyce, jak i w swojej pracy pisarskiej, przygotowanie dziewcząt do pełnienia odpowiedzialnych ról: matki, żony i obywatelki. Wydarzenia polityczne i społeczne drugiej połowy XIX wieku, których była świadkiem Cecylia Plater-Zyberkówna, utrwaliły jej przekonania o potrzebie włączenia się w rozwiązywanie tzw. kwestii kobiecej. Wcześniejsze zaangażowanie w szeroką aktywność społeczną rozwinęła przez pracę wśród dziewcząt i w środowisku młodych kobiet. Były to inicjatywy organizatorskie, poprzez które realizowała własne koncepcje wychowawcze. Swoje poglądy pedagogiczne zawarła również w licznych pracach teoretycznych i publicystyce. W rozważaniach teoretycznych eksponowała rolę rodziny a przede wszystkim matki, która winna, według niej, pełnić rolę strażniczki domowego ogniska.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78687   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.041.056

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 41-56

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Stefania Walasek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

429

Number of object content views in PDF format

610

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80504

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information