Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej

Creator:

Opozda, Danuta

Subject and Keywords:

styl wychowania ; rodzina ; klasyfikacje stylów wychowania ; stałość ; zmienność

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Artykuł podejmuje problem aktualności stylu wychowania w rodzinie oraz znaczenie tego pojęcia w teorii i praktyce pedagogiki rodziny. To próba odpowiedzi na pytanie co jest stałe, a co zmienne w stylach wychowania. Odpowiedź ta uwzględnia zagadnienia: rozumienie pojęcia, kryteria i klasyfikacje stylu wychowania, rodzaje stylu wychowania oraz uwarunkowania zmian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20161.179.191

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 179-191

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Danuta Opozda

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.