PLMET:

click here to follow the link

Title:

W poszukiwaniu gwarancji bezpieczeństwa. Kultura strategiczna Ukrainy w świetle konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

Creator:

Drzewicki, Artur

Subject and Keywords:

kultura strategiczna ; polityka bezpieczeństwa ; Ukraina ; NATO ; Unia Europejska ; integracja europejska ; integracja euroatlantycka ; tożsamość narodowa ; strategia ; siła militarna

Abstract:

W swoim artykule autor rozpatruje kwestię euroatlantyckich i europejskich dążeń Ukrainy przez pryzmat zjawiska kultury strategicznej Ukrainy. Kultura strategiczna stanowi jeden z najważniejszych czynników warunkujących możliwość osiągania przez państwo celów w sferze polityki bezpieczeństwa. Jest też centralnym zagadnieniem, obok zjawiska Potęgi, teoretycznych i praktycznych rozważań nad istotą funkcjonowania państw w swoim środowisku międzynarodowym. Uwzględniając ten fakt, autor poddaje analizie zarówno samo zjawisko ukraińskiej Kultury Strategicznej, jak również diagnozuje w jakim stopniu jej niespójność pozostanie trwałą cechą ukraińskiej państwowości oraz czy będzie ona rzutować na możliwość zbliżenia Ukrainy do członkostwa w UE i NATO. Z drugiej strony, autor stara się określić w jakim stopniu postulowane procesy integracyjne mogą wpłynąć na zmianę postrzegania przez naród i elity ukraińskie zjawisk w sferze bezpieczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.033

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Artur Drzewicki ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.