Object

Title: Poland’s security in the second decade of the 21st century: what has been done and further challenges ; Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku: przegląd dotychczasowych działań i dalszych wyzwań

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Poland’s security in the second decade of the 21st century: what has been done and further challenges  
Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku: przegląd dotychczasowych działań i dalszych wyzwań

Creator:

Koziej, Stanisław

Subject and Keywords:

the Komorowski doctrine   security strategy   NATO   defence policy   EU Common Security and Defence Policy   modernization   Polish Military Forces   national security system   concept of deterrence   information security   the USA  
doktryna Komorowskiego   strategia bezpieczeństwa   NATO   polityka obronna   Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obronna UE   modernizacja   Siły Zbrojne RP   system bezpieczeństwa narodowego   koncepcja odstraszania   bezpieczeństwo informacyjne   USA

Abstract:

The second decade of the 21st century is an important period for building Polish security. This is due to rapid developments in the international environment (Russian – Ukrainian military conflict, activity of the so-called Islamic State), as well as the changing domestic political situation which brings about not only strategic but also systemic transformations. This situation makes it necessary to analyse the changing threats and needs as well as an evaluate and forecast strategic moves made by Poland in the field of security. Hence, the article reviews and evaluates conditions and actions that Poland undertakes to shape its national security and outlines main tasks that need to be carried out in order to strengthen it in the next years.  

Druga dekada XXI wieku to ważny okres w procesie budowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno z uwagi na radykalne przeobrażenia w środowisku zewnętrznym (m.in. rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny, działania tzw. Państwa Islamskiego), jak i zmieniającą się sytuację polityczną w kraju, pociągającą za sobą przeobrażenia nie tylko strategiczne, ale i ustrojowe. Istniejąca sytuacja określa konieczność dokonania analizy zmieniających się wyzwań, zagrożeń i potrzeb oraz ocenę i prognozę działań strategicznych Polski podejmowanych w sferze bezpieczeństwa. W konsekwencji w swoim artykule autor dokonuje przeglądu i oceny dotychczasowych warunków i działań Polski kształtowania na rzecz kształtowania bezpieczeństwa narodowego, a w drugiej szkicuje główne zadania, jakie należałoby podjąć dla jego umacniania w nadchodzących latach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79654   ISSN 2300-4282

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Stanisław Koziej   Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Jul 19, 2017

Number of object content hits:

3 367

Number of object content views in PDF format

4281

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84099

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information