PLMET:

click here to follow the link

Title:

System rządów Rzeczypospolitej Polskiej jako uwarunkowanie polskiej polityki wschodniej.

Creator:

Habowski, Mirosław

Subject and Keywords:

polityka wschodnia ; Ukraina ; Federacja Rosyjska ; Unia Europejska ; NATO ; relacje polsko-ukraińskie ; stosunki polsko-rosyjskie ; Kościół katolicki ; kościół prawosławny ; dyplomacja publiczna ; bezpieczeństwo

Abstract:

Autor artykułu stawia tezę, iż regulacje konstytucyjne były tylko jednym z wielu czynników oddziałujących na realnie istniejący w Polsce system polityczny. Znacznie ważniejszy był poziom fragmentaryzacji parlamentu, stosunki pomiędzy rządem i prezydentem oraz układ sił pomiędzy ich zapleczami politycznymi. Za najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność polskiej polityki wschodniej autor uważa istnienie zgody pomiędzy podstawowymi organami władzy i nie dopuszczanie do sytuacji, w której ich wzajemne konflikty mogą być rozgrywane przez podmioty zewnętrzne (np. Rosję) oraz opracowanie przez elity realistycznego programu polityki wschodniej. W tym kontekście zasadna wydaje się ewolucja reżimu politycznego w kierunku modelu zbliżonego do niemieckiego systemu kanclerskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2013

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Mirosław Habowski ; Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.