Object

Title: Między Polską piastowską a jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Uzyskanie przez Polskę członkostwa w systemie euroatlantyckim podniosło znaczenie tego kraju w Europie. Umożliwiło to aktywną realizację polityki zagranicznej, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i wobec Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. Pojawiające się wśród kręgów rządowych i elit politycznych kontrowersje odnoszące się do polityki zewnętrznej III Rzeczypospolitej dotyczyły wyboru pomiędzy wizją piastowską i jagiellońską W pierwszym przypadku rozumianej jako dążenie do pogłębiania integracji europejskiej i silnego umocowania Polski w Europie, w drugim zaś jako mocnego ogniwa Unii Europejskiej, mogącego oddziaływać na jej wschodnich sąsiadów w procesie transferu określonego systemu wartości. Przeciwstawianie sobie przez przedstawicieli elit politycznych III RP obu koncepcji dowodzi niezrozumienia współczesnych procesów politycznych zachodzących w Europie i na świecie, jak również braku profesjonalizmu, który zastępiono nieraz czystą ideologią. Dyskusja prowadzona na temat wyboru kierunków i metod realizacji polityki zagranicznej często nie uwzględnia dynamicznie zmieniającego się otoczenia międzynarodowego oraz realnego potencjału i możliwości Polski.

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.037 ; oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78244

Language:

pol

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights Management:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rights holder:

© Copyright by Maciej Mróz ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jan 3, 2018

In our library since:

Sep 5, 2016

Number of object content hits:

286

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80005

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information