PLMET:

click here to follow the link

Title:

Proces rozszerzenia NATO jako instrument realizacji polskiej polityki wschodniej. Nowe uwarunkowania geostrategiczne.

Creator:

Drzewicki, Artur

Subject and Keywords:

Kościół katolicki ; polityka wschodnia ; Ukraina ; Federacja Rosyjska ; Unia Europejska ; NATO ; relacje polsko-ukraińskie ; stosunki polsko-rosyjskie ; kościół prawosławny ; dyplomacja publiczna ; bezpieczeństwo

Abstract:

Autor ocenia znaczenie zasady rozszerzenia NATO w procesie kształtowania i realizacji założeń polskiej polityki wschodniej. Uznając ideę „otwartych drzwi” za jeden z głównych w ostatnim czasie instrumentów oddziaływania politycznego Polski na obszar państw byłego Związku Radzieckiego, autor dochodzi do przekonania, iż w dzisiejszych uwarunkowaniach geostrategicznych utracił on na znaczeniu i przestał być realnym narzędziem kreowania polskiej polityki wschodniej. Nie oznacza to jednak, że nie należy go uwzględniać w procesie kreowania nowych koncepcji dotyczących przyszłości krajów Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim Ukrainy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.034

Language:

pol

References:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Artur Drzewicki ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.