PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wspólne orędzie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce oraz Rosyjskiego Kościoła Prawosławmego i jego znaczenie dla stosunków polsko-rosyjskich

Creator:

Dębowski, Tomasz R.

Subject and Keywords:

Polityka Wschodnia ; Ukraina ; Federacja Rosyjska ; Unia Europejska ; NATO ; relacje polsko-ukraińskie ; stosunki polsko-rosyjskie ; Kościół katolicki ; kościół prawosławny ; dyplomacja publiczna ; bezpieczeństwo

Abstract:

Podpisane w Warszawie „Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji” (17 VIII 2012) jest pierwszym zespołowym dokumentem w historii Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Zawarte w nim odniesienia do polsko-rosyjskich zaszłości ujęte zostały w kompromisowej formie, zaakceptowanej przez obie strony. Jak zaznaczają one, zadaniem Wspólnego przesłania jest m.in. zainicjowanie procesu pojednania pomiędzy Polakami i Rosjanami. Propozycja Kościołów spotkała się z zainteresowaniem polityków, intelektualistów oraz środków przekazu. Podpisanie Wspólnego przesłania zrodziło nie tylko pytanie o przyszłość stosunków polsko-rosyjskich, ale również pytanie o wpływ tego wydarzenia na kształt polskiej sceny politycznej, szczególnie w kontekście „katastrofy smoleńskiej”.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.054

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Tomasz R. Dębowski ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.