Object

Title: Dobra i prawa osobiste po śmierci twórcy (na podstawie kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dobra i prawa osobiste po śmierci twórcy (na podstawie kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

Creator:

Czub, Krzysztof

Subject and Keywords:

moral rights   personal interests   authorship   intellectual property   IP rights   post-mortem rights  
prawa osobiste   dobra osobiste   autorstwo   własność intelektualna   prawa własności intelektualnej   prawa po śmierci

Abstract:

This article raises the question of personal interests and moral rights after the death of the author, presented on the basis of widely grasped civil law. The death of the author crowned (sets) finally the intangible asset (work, invention, industrial design, trademark etc.) and any relationship between the author and the outcome of his/her creativity. No personal interest can survive the creator, which does not exclude the protection of the values associated with the author or his/her work post mortem auctoris. There are, however, formally considering, the other ‘transformed’ assets – even if, as in the copyright regime, they were in the content or structure formed in the likeness of their prototypes. These assets are subject of the own rights of other entities (persons close to the creator, social organizations), and last as long as the creation of human intellect is the subject of legal transactions  

Artykuł porusza problematykę dóbr i praw osobistych po śmierci twórcy, przedstawioną na gruncie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Śmierć twórcy wieńczy (ustala) ostatecznie dobro niematerialne (utwór, wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy itd.) oraz wszelkie relacje autora względem rezultatu jego twórczości. Żadne dobro osobiste nie może przetrwać twórcy, co nie wyklucza ochrony wartości związanych z samym autorem czy jego twórczością post mortem auctoris. Są to już jednak, z punktu widzenia formalnego, inne „przekształcone” dobra – choćby nawet, jak w przypadku reżimu prawa autorskiego, były treściowo czy konstrukcyjnie uformowane na podobieństwo swych pierwowzorów. Dobra takie stanowią przedmiot własnych praw przysługujących innym podmiotom (osobom bliskim twórcy, organizacjom społecznym) i trwają tak długo, jak długo dany wytwór intelektu stanowi przedmiot obrotu prawnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:77826   ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Apr 26, 2016

Number of object content hits:

1 857

Number of object content views in PDF format

2344

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79403

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information