Obiekt

Tytuł: A child brought up in foster family ; Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

A child brought up in foster family  
Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej

Autor:

Wosik-Kawala, Danuta

Temat i słowa kluczowe:

family   health   education   foster family   foster care   parental authority  
rodzina   opieka   wychowanie   rodzina zastępcza   piecza zastępcza   władza rodzicielska

Opis:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  
Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstrakt:

This article is an attempt to show the complexity of the issues concerning the upbringingof a child in two families. Particular attention is paid to the difficult situation of the child, who periodically, by the court’s decision is sent to foster care and functions in a new unrelated family, while maintaining contact with their biological parents, with whom they share a legal bond. This situation raises a number of difficulties experienced by the child – dilemmas and problems with identification and belonging to the foster or biological family. The temporary nature of foster care, its subsidiary character, causes that nowadays the goal of foster families is not to establish ties with the child similar to those resulting from a parent-like attitude but to support, help in the care and upbringing of the child. The article also highlights the resulting threats to the proper functioning of the child.  
Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania złożoności problematyki dotyczącej wychowaniadziecka w dwóch rodzinach. Szczególną uwagę poświęcono trudnej sytuacji dziecka, które okresowo, na mocy decyzji sądu, zostało skierowane do pieczy zastępczej i funkcjonuje w nowej, niespokrewnionej rodzinie, a jednocześnie utrzymuje kontakty ze swoimi rodzicami biologicznymi, z którymi dodatkowo łączy je więź prawna. Taka sytuacja rodzi wiele przeżywanych przez dziecko trudności, rozterek, problemy z identyfikacją i przynależnością do rodziny zastępczej czy biologicznej. Tymczasowość opieki zastępczej, jej subsydiarny charakter, powoduje, że obecnie celem rodzin zastępczych nie jest nawiązanie z dzieckiem więzi analogicznych do tych wynikających ze stosunku rodzic: biologiczny – dziecko lecz wparcie, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W artykule zwrócono także uwagę na wynikające z tego faktu zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania dziecka.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Współtwórca:

Gandecka, Kamila. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76556

DOI:

10.23734/wwr20151.271.288

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 271-288

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Danuta Wosik-Kawala

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-01-14

Data dodania obiektu:

2016-03-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7 372

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

11368

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78154

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej 2021-01-14

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji