Object

Title: 4. Establishing relations in families with special needs ; 4. Budowanie relacji w rodzinach o specjalnych potrzebach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

4. Establishing relations in families with special needs  
4. Budowanie relacji w rodzinach o specjalnych potrzebach

Subject and Keywords:

family   upbringing   children   history of upbringing  
rodzina   wychowanie   dzieci   historia wychowania

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  
Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” (“Family Upbringing”) is a journal dedicated to the problems of the family in the historical and the contemporary approach. The published original articles – written by authors from Poland and other countries who discuss research results as well as theories – constitute a voice in humanities and social sciences discourse on the family. Although the majority of the published papers belong to such branches of social sciences as history of education and pedagogy of the family it is increasingly often that the work of scholars of other sub-disciplines of pedagogy as well as psychology, sociology, archaeology, literary studies, linguistics, and law is presented.  
„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Copyright by Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Oct 1, 2021

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78137

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information