Object

Title: Feature of "Polish civil war of gender" in the light of Pierre Bourdieu’s scientific field ; Reportaż z "polskiej wojny domowej o gender" w obiektywie pola naukowego Pierre'a Bourdieu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Feature of "Polish civil war of gender" in the light of Pierre Bourdieu’s scientific field  
Reportaż z "polskiej wojny domowej o gender" w obiektywie pola naukowego Pierre'a Bourdieu

Creator:

Borkowski, Michał

Subject and Keywords:

scientific field   science   Bourdieu   gender   conflict   media  
pole naukowe   nauka   Bourdieu   gender   konflikt   media

Abstract:

The turn of the year 2013/2014 was a period in which the term "gender" was frequently repeated in Polish media discourses. The result of this was a phenomenon that could be called "Polish civil war of gender". The aim of this paper is to investigate the accumulation of conflict over the open-ended and undefined term "gender". The consequences of the ongoing disputes were among others: demonstrations, riots in the lectures, the convened of the Parliamentary Group and the open letter written by part of the universities academics. Pierre Bourdieu’s concept of scientific field was used in the analysis. For the French sociologist scientific field is the field of competitive struggle, where intellectual factions vying for special rate - the monopoly of scientific authority. Its possession validate the scientific competence of the competition winners, and allows them to define the boundaries of scientific. The concept of the Pierre Bourdieu’s scientific field allows to look critically at the fray of "gender" and answer the question about the relationship between science and ideology. It leaves us, however, with the lack of prospects for ending the conflict.  

Przełom roku 2013/2014 był okresem, w którym kategoria „gender” w sposób wzmożony przewijała się przez polskie dyskursy mediów. Owocem tego było zjawisko, które można nazwać „polską wojną domową o gender”. Celem artykułu jest prześledzenie procesu narastania konfliktu wokół płynnego i niezdefiniowanego terminu „gender”. Konsekwencjami toczących się sporów były między innymi: manifestacje, zamieszki na wykładach, powołanie Parlamentarnego Zespołu czy list otwarty części kadry naukowej wyższych uczelni. Do analizy wykorzystana została koncepcja pola naukowego Pierre'a Bourdieu. Dla francuskiego socjologa dziedzina naukowa jest polem konkurencyjnej walki, gdzie intelektualne stronnictwa rywalizują o szczególną stawkę – monopol autorytetu naukowego. Jego posiadanie uprawomocnia kompetencje naukowe zwycięzców rywalizacji, pozwala im definiować granice naukowości. Koncepcja pola naukowego Pierre'a Bourdieu pozwala w sposób krytyczny spojrzeć na batalię o „gender” i odpowiedzieć na pytanie o związek nauki z ideologią. Pozostawia nas jednak z jednak z brakiem perspektyw na zakończenie konfliktu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Institute of Sociology, University of Wrocław  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red.   Banaszak, Ewa. Red.   Czajkowski, Paweł. Red.   Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:73245   ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Michał Borkowski

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jan 21, 2016

Number of object content hits:

312

Number of object content views in PDF format

358

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/75103

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information