Object

Title: The passive voice in the narratives of women and men ; Strona bierna w narracjach kobiet i mężczyzn

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The passive voice in the narratives of women and men  
Strona bierna w narracjach kobiet i mężczyzn

Creator:

Kałkus, Dagmara

Subject and Keywords:

passive voice   gender   passivity   genderlect  
strona bierna   płeć kulturowa   bierność   genderlekt

Abstract:

Research objectives. Opposition passivity/activity in the public discourse and research is often linked with the topic of cultural roles of men and women. In this article it is assumed that this opposition appears also in grammar. The aim of the study was to analyze the syntactic structures and semantic roles in the statements of men and women. Methods. Four women and four men took part in the study. The main research method was a narrative interview with a use of photography (photo elicitation interview). In the analysis several features were taken into account: the frequency of the use of the passive voice, agens and patiens roles that occured in sentences, emotions that appeared with the passive voice and the level of intimacy of the topic of each sentence. Conclusions. Men more often than women constructed sentences in the passive voice. Women often were given the narrative role of patiens, and thus – the passive communication attitude. Men gave themselves, more often than they gave their partners, the role of the agens, and thus – men took an active communication attitude.  

Cele badań. Opozycja pasywność/aktywność jest często łączona w dyskursie publicznym i naukowym z tematem ról kulturowych mężczyzn i kobiet. w niniejszej pracy przyjęto założenie, że opozycja ta ujawnia się również na poziomie gramatyki. Celem badań była analiza konstrukcji składniowych oraz ról semantycznych w wypowiedziach kobiet i mężczyzn.Metody. w badaniach wzięło udział ośmioro badanych: cztery kobiety i czterech mężczyzn. Główną metodą badawczą był wywiad narracyjny z użyciem fotografii jako bodźca wspomagającego rozpoczęcie wypowiedzi (wywiad fotograficzny). w analizie materiału badawczego wzięto pod uwagę: częstość użycia strony biernej, role agensa i patiensa występujące w zdaniach, emocje towarzyszące wypowiedziom sformułowanym w stronie biernej oraz intymność tematu wypowiedzi.Wnioski. Mężczyźni częściej niż kobiety formułowali zdania w stronie biernej. Kobietom często nadawano w narracji rolę patiensa, a co za tym idzie – bierną postawę komunikacyjną. Mężczyźni nadawali sobie, częściej niż swoim partnerkom, rolę agensa, a co za tym idzie – przyjmowali czynną postawę komunikacyjną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Institute of Sociology, University of Wrocław  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red.   Banaszak, Ewa. Red.   Czajkowski, Paweł. Red.   Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:73239   ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Dagmara Kałkus

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Jan 21, 2016

Number of object content hits:

786

Number of object content views in PDF format

1023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/75098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information