Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Decentralizacja zadań oświatowych w kontekście wyzwań i oczekiwań społecznych

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

Subject and Keywords:

polityka oświatowa ; zarządzanie oświatą ; szkoła samorządowa ; decentralizacja publicznych zadań oświatowych ; samorząd terytorialny

Abstract:

Oświata samorządowa RP w ramach decentralizacji zarządzania strukturami państwa stała się zadaniem publicznym jednostek samorządu terytorialnego. Decentralizacja zarządzania oświatą publiczną dostosowuje się do usprawnienia organizacji i funkcjonowania polskiego systemu oświaty i wykonywania zadań oświatowych w warunkach gospodarki rynkowej. Wyzwaniem oświatowym stojącym przed samorządem terytorialnym jest poszukiwanie efektywnych sposobów zarządzania oświatą, a coraz większe oczekiwania społeczne wobec administracji publicznej dotyczą sposobu wykonywania publicznych zadań oświatowych i odpowiedzialności z tytułu jakości świadczonych usług edukacyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata Red. ; Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf) ; ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Rights holder:

Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

TK