Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawotwórcza działalność administracji − de lege lata i de lege ferenda

Creator:

Mielczarek, Justyna

Subject and Keywords:

źródła prawa ; akty prawa wewnętrznie obowiązujące ; zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego ; przepisy administracyjne

Abstract:

Artykuł przedstawia tematykę działalności prawotwórczej organów administracji publicznej. W tym celu zaprezentowano poglądy doktryny, a także uregulowania Konstytucji Rzeczypospolitej dotyczące problematyki źródeł prawa. Na tym tle wskazano m.in. na kontrowersje związane z przyjęciem zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, z dychotomicznym podziałem źródeł prawa na akty powszechnie i wewnętrznie obowiązujące oraz dyskusje dotyczące stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących przez organy administracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata Red. ; Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf) ; ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Justyna Mielczarek

Autor opisu:

TK