Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tworzenie agencji rządowych – odpowiedź ustawodawcy na potrzeby społeczeństwa

Creator:

Bieś-Srokosz, Paulina

Subject and Keywords:

podmiot administracji publicznej   szczególny podmiot administracji publicznej   agencja rządowa   uagencyjnianie   zadania publiczne

Abstract:

Zmiany ustrojowe w polskim systemie prawnym, które nastąpiły pod koniec lat 80. ubiegłego wieku przyczyniły się do powstawania nowych zadań administracji publicznej. Państwo, chcąc zaspokoić wzrastające potrzeby społeczeństwa, zmuszone było do tworzenia nowych form organizacyjno-prawnych, do których możemy zaliczyć m.in. agencje rządowe. Podmioty te posiadają szczególne (nietypowe) cechy, które nie mieszczą się w tradycyjnym ujęciu podmiotu administracji publicznej. Niemniej nie umniejsza to roli, czy też istoty powołania agencji rządowych przez prawodawcę. Jako jedną z głównych podstaw tworzenia agencji wymienia się wykonywanie przez nie zadań publicznych, które zostały powierzone agencjom w drodze odrębnych ustaw. W niniejszym artykule zostały przedstawione zagadnienia związane nie tylko z charakterem prawnym agencji rządowych, ale także z wpływem zadań realizowanych przez te podmioty na społeczeństwo polskie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata Red.   Raszewska-Skałecka, Renata Red.   Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf)  
ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Rights holder:

Copyright by Paulina Bieś-Srokosz

Autor opisu:

TK