Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jak sobie radzić z „małym geniuszem” - metody wspierania dziecka zdolnego

Creator:

Stasiak-Przybylska, Anna

Subject and Keywords:

dziecko zdolne   myślenie twórcze   triadyczny model funkcjonowania zdolności   Franz Monks   teorie zdolności   Czesław Nosal   Klaus Urban

Description:

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

W pracy przedstawię przekrojowo teorie zdolności, ostatecznie opierając się na teorii Czesława Nosala. Następnie opiszę wybrane modele funkcjonowania zdolności i na podstawie Triadycznego Modelu zdolności Franza Monksa zaprezentuję mechanizm powstawania wybitnego talentu. Wybrane koncepcje teoretyczne osadzę w warunkachszkolnych, przedstawiając proces selekcji uczniów do grupy dzieci zdolnych i opiszęprzebieg prowadzonych z nimi warsztatów dotyczących ćwiczenia umiejętnościtwórczego myślenia, i nauki technik zapamiętywania. Przedstawię również wynikiprzeprowadzonej ewaluacji po przeprowadzonym autorskim programie tychże warsztatów.Wszystkie podjęte kroki ujmę jako badanie w działaniu, według teorii Kurta Lewina,zaprezentowanej przez Krzysztofa Konarzewskiego. Na koniec opiszę ciekawe zjawiska, które zaistniały po zakwalifikowaniu uczniów do grupy dzieci zdolnych i efekty naszej pracy.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.239.252

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 239-252

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Stasiak-Przybylska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.