Object

Title: Legislative work on the act on the Karaim religious association in the Republic of Poland ; Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legislative work on the act on the Karaim religious association in the Republic of Poland  
Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Creator:

Baszak, Łukasz

Subject and Keywords:

Karaites   religious associations of religious minorities   Karaism   act on the Karaim religious association   religious law in the 2nd Polish Republic   Karaim Religious Association  
ustawa o stosunku państwa do Karaimskiego Związku Religijnego   Karaimski Związek Religijny   karaimizm   prawo wyznaniowe w II RP   Karaimi   związki wyznaniowe mniejszości religijnych w II RP

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

After The Second Polish Republic regained its independence, it inherited from the Partitioning Powers different systems of law, differing in their institutional and legal structures. This condition made it difficult to integrate the country and it caused a great deal of problems in the socio-economic area. This was also reflected in the field of religious law. The most important task of the reborn Polish state was, among other things, to define the legal status of churches and religious associations. This article presents work related to the regulation of the legal status of the Karaim Religious Association. The Karaites in The Second Polish Republic represented a small religious minority. Despite this, they managed, as a result of several years of consultations with the government, to enact the act in accordance with the article 115 of the March Constitution.  

Po odzyskaniu niepodległości II Rzeczpospolita odziedziczyła po państwach zaborczych różne systemy prawa. Różniły się one między sobą zarówno w zakresie instytucji, jak i konstrukcji prawnych. Stan taki utrudniał integrację państwa i powodował wiele problemów w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych. Miało to swoje odzwierciedlenie również w zakresie prawa wyznaniowego. Zadaniem odrodzonego państwa polskiego było między innymi określenie statusu prawnego kościołów i związków wyznaniowych.Artykuł przedstawia prace związane z uregulowaniem statusu prawnego Karaimskiego Związku Religijnego. Karaimi stanowili w II Rzeczpospolitej niewielką mniejszość religijną. Mimo tego udało im się doprowadzić w wyniku trwających kilkanaście lat konsultacji ze stroną rządową do wydania ustawy zgodnie z art. 115 konstytucji marcowej. Na jej podstawie wydano również rozporządzenie w sprawie uznania statutu wewnętrznego związku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66102   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Łukasz Baszak

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 18, 2015

Number of object content hits:

375

Number of object content views in PDF format

494

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67800

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information