Object

Title: Supremacja władzy ustawodawczej w okresie przejściowym na podstawie Małej konstytucji z 1919 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Supremacja władzy ustawodawczej w okresie przejściowym na podstawie Małej konstytucji z 1919 r.

Creator:

Baszak, Łukasz

ORCID:

0000-0002-7895-7983

Subject and Keywords:

Mała Konstytucja   Sejm Ustawodawczy (1919-1922)   Tymczasowy Naczelnik Państwa   Naczelnik Państwa   II Rzeczpospolita 1918-1939   władza ustawodawcza   Piłsudski, Józef (1867-1935)

Abstract:

Mała konstytucja, czyli uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, stanowiła o ustroju państwa polskiego w okresie przejściowym, który można nazwać okresem Sejmu Ustawodawczego, trwającym do momentu uchwalenia konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. Postanowienia małej konstytucji wprowadzały ustrój oparty na supremacji władzy ustawodawczej. Jednak w praktyce rola Naczelnika Państwa była większa niż wynikałoby to z regulacji małej konstytucji. Wpływ na to miały m.in. przepisy tej uchwały, które były lakoniczne i powodowały rozbieżności interpretacyjne oraz niejasności dotyczące wzajemnych stosunków pomiędzy Sejmem Ustawodawczym a Naczelnikiem Państwa oraz rządem, a także pozycja samego Józefa Piłsudskiego. Wynikało to z tymczasowego charakteru małej konstytucji, która tworzona była w określonej sytuacji politycznej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, mającej miejsce u progu kształtowania się II Rzeczpospolitej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97400   ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.102

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 4, 2019

Number of object content hits:

922

Number of object content views in PDF format

967

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104559

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information