Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesna rodzina - czy tylko problem struktury zewnętrznej?

Creator:

Kwak, Anna

Subject and Keywords:

Międzynarodowy Rok Rodziny ; społeczeństwo

Abstract:

W dobie procesów indywidualizacji i zmian warunków życia pojawiają się rozważania„co dalej będzie z rodziną”. Niektórzy uważają rodzinę za przeżytek, inni nadają znamiona rodziny wszystkim formom organizacji życia osobistego. Przeciwwagą dla rodziny mają być jej alternatywne formy. Czy jest na to powszechna zgoda?Wpływy zmian społecznych, ekonomicznych i demograficznych na rodzinę są powszechnie zauważane. Wskazuje się na problemy rodziny w wypełnianiu jej zadań,na trudności materialne, brak wsparcia dla młodego i starszego pokolenia,trudności w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Niemniej docenia się wagę rodziny dla jednostek i dla społeczeństwa, jej znaczenie w działaniach na rzeczpostępu i rozwoju. Rysujący się obraz współczesnej rodziny budzi kilka moich refleksji. Fakty demograficzne dotyczące małżeństwa i rodziny przynoszą określone konsekwencje społeczne, ale też są powiązane z przyczynami zagrażającymi formowaniui funkcjonowaniu rodzin, przyczynami tkwiącymi w społeczeństwie. Na ile rodzina ustępuje miejsca na rzecz samorealizacji jednostek? Na ile rodzina zmienia się wewnętrznie – czy deklaratywność przekształca się w realizowanie? Czy rodzina jest nadal wartością? A co z przyszłością – z zabezpieczeniem w okresie starości, czy rodzina współczesna temu podoła?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red.

Date:

2015

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

978-83-62563-487

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.