Object

Title: Social Support and Externalizing Symptoms in Children from Alcoholic Families

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social Support and Externalizing Symptoms in Children from Alcoholic Families

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Grzegorzewska, Iwona   Cierpiałkowska, Lidia

Subject and Keywords:

social support sources   behavior problems   children of alcoholics  
wsparcie społeczne   dzieci alkoholików   problemy z zachowaniem

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

This study examines whether social support perceived from different sources can significantly predict behavioral problems in children from alcoholic families. Participants are composed of 540 children in three age groups. We use the Child and Adolescent Social Support Scale and Youth Self Report/YSR 11-18. Our finding was that children of alcoholics have a greater risk of externalizing symptoms in comparison to children of non-alcoholics. Social support significantly predicts behaviour problems in the different life periods. In alcoholic families it was observed that mother, teacher and peer support negatively correlated with externalizing problems in the different developmental periods. Regression Analysis showed that the important predictors for externalizing such problems are low levels of support from teachers (in middle childhood and late adolescence), peers (in middle childhood) and mothers (in early adolescence). Our concluding remark is that social support perceived by children of alcoholics differs from the support perceived by children from control groups. This is important for prevention and therapy.  

Celem prezentowanych badań było oszacowanie, czy postrzegane przez dzieci z różnych źródeł wsparcie społeczne jest istotnym predyktorem problemów z zachowaniem u potomstwa alkoholików. W badaniach uczestniczyło 540 dzieci w trzech grupach wiekowych. Do pomiaru zmiennych wykorzystano skalę VII i VIII Kwestionariusza Diagnostycznego Achenbacha oraz Kwestionariusz Wsparcia Społecznego Dzieci i Młodzieży (CASSS). Uzyskane wyniki pokazały, że u dzieci alkoholików istnieje większe ryzyko pojawienia się objawów eksternalizacyjnych w porównaniu do dzieci niealkoholików. Okazało się także, że wsparcie społeczne spostrzegane od rodziny, kolegów i nauczycieli jest istotnym predyktorem problemów z zachowaniem u dzieci alkoholików na różnych etapach ich życia. Podsumowując można uznać, że uzyskane wyniki mają znaczenie dla konstruowania programów profilaktycznych i terapeutycznych, które powinny uwzględniać rolę różnych źródeł wsparcia na różnych etapach życia dzieci alkoholików.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64676   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 4, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Sep 1, 2015

Number of object content hits:

158

Number of object content views in PDF format

194

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66043

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information