Obiekt

Tytuł: Adolescent personalities and their self-acceptance within complete families, incomplete families and reconstructed families

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Adolescent personalities and their self-acceptance within complete families, incomplete families and reconstructed families

Tytuł publikacji grupowej:

Polish Journal of Applied Psychology

Autor:

Walęcka-Matyja, Katarzyna

Temat i słowa kluczowe:

self-acceptance   family structure   adolescence   personality  
osobowość   akceptacja siebie   adolescencja   struktura rodziny

Opis:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  
Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstrakt:

At the time of this work I had been concentrating on how the family gave shape to adolescent personalities and how adolescents would, as a consequence, accept themselves. The purpose of this present study is to determine the differences in personality range and levels of self-acceptance among groups of women and men from complete, incomplete and reconstructed families. The study included a group of 314 adolescents, from the administrative region of Lódź. The following test methods were used: the Survey and standardised Inventory of Personality NEO - FFI by P.T. Costa and R. McCrae as adapted by B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak and M. Śliwińska; and the Scale of Interpersonal Attitude (SUI) as adapted by J. M. Stanik. As a result of statistical analyses, it turned out that the dimension of personality the Openness to Experience had indeed diversified the examined adolescent groups. Statistically significant differences were also observed at the self-acceptance level between the study groups.  
W niniejszej pracy skoncentrowałam się na przedstawieniu roli struktury rodziny w kształtowaniu się osobowości i samooceny adolescentów. Celem prezentowanych badań było określenie różnic w zakresie wymiarów osobowości i poziomu samooceny między grupami kobiet i mężczyzn z rodzin pełnych, monoparentalnych oraz zrekonstruowanych. Badaniami objęto 314 młodych osób z województwa łódzkiego. Zastosowano następujące metody badawcze: ankietę, Inwentarz Osobowości NEO-FFI P.T. Costy and R. McCrae’a w adaptacji B. Zawadzkiego, J. Strelaua, P. Szczepaniaka i M. Śliwińskej oraz Skalę Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w adaptacji J. M. Stanika. W rezultacie przeprowadzonych analiz statystycznych okazało się, że wymiar osobowości różnicujący badane grupy stanowi cecha otwartości na doświadczenie. Istotne statystycznie różnice zaobserwowano także w zakresie samooceny badanych grup młodzieży.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64642

Język:

eng

Jest częścią:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 1, 2014

Ma odniesienie w:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Prawa dostępu:

Creative Commons, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

Licencja:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Katarzyna Walęcka-Matyja

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 kwi 2021

Data dodania obiektu:

13 sie 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

880

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1231

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65898

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji