Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tożsamość śląska w okresie państw narodowych 1918-1945

Creator:

Linek, Bernard

Abstract:

Po przedstawieniu relacji między państwem narodowym i regionem oraz tożsamościami narodowymi i regionalnymi, podjęty został opis trzech ofert tożsamościowych zawartych w toposach: ziemia korony czeskiej, regionalizm śląski i ogólnośląska przestrzeń. W poszczególnych państwach narodowych były one uznawane za tożsamości „prawdziwe”. Te tożsamości narodowe starały się podporządkować i wpisać w swoje ramy tożsamości regionalne, wyrastające z nowożytnego patriotyzmu śląskiego, tworząc tożsamości kresowe. Swój ostateczny kształt przybrały na przełomie XIX/XX w. i w pierwszych dekadach XX w. Bliżej analizowane są trzy aspekty: wyobrażenie o terytorium i granicach „własnego” Śląska, elementy „prawdziwej” tożsamości śląskiej i stosunek do obcych. Tym samym każdy „Śląsk narodowy” posiadał własne granice – różne, choć nakładające się. Ich mieszkańcy mieli do dyspozycji pełną ofertę tożsamościową, podobną dla każdego „Śląska narodowego”, ale tylko genetycznie i strukturalnie, gdyż jej sednem było wykluczenie „obcych” narodowo.W drugiej części dokonano egzemplifikacji tych ofert na trzech polach: symboliki regionalnej i narodowej (na podstawie preferowanych nazw regionu na Czechosłowackim Śląsku), miejsca poszczególnych tożsamości w wiodących instytucjach kulturalnych (Górnośląskie Muzeum Krajowe w Bytomiu) i implementacji regionalizmu śląskiego poprzez polską szkołę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czapliński, Marek. Red.   Greiner, Piotr. Rec.   Wiszewski, Przemysław. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-927132-8-9

Language:

eng

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK