Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Funkcja prawa do informacji w polskim porządku prawnym

Creator:

Bernaczyk, Michał

Subject and Keywords:

prawo do informacji o towarze ; prawa człowieka ; odpowiedzialność ; dobro wspólne ; demokratyczne państwo prawne ; informacja ; dokument ; informacja publiczna ; ograniczenia prawa do informacji ; ograniczenia absolutne ; ograniczenia względne ; prywatność ; ochrona danych osobowych ; bezpieczeństwo publiczne ; porządek publiczny ; interes publiczny ; osoba pełniąca funkcję publiczną ; organy władzy publicznej ; test interesu publicznego ; art. 54 Konstytucji ; art. 61 Konstytucji ; art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ; Europejska Konwencja o Dostępie do Dokumentów Urzędowych ; ustawa o dostępie do informacji publicznej ; Trybunał Konstytucyjny ; Europejski Trybunał Praw Człowieka

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red. ; Bisztyga, Andrzej. Rec.

Date:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-74-1

Language:

pol

Is part of:

Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym ; click here to follow the link

Is version of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego