Object

Title: Organizacja pozarządowa jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacja pozarządowa jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej

Creator:

Deryng-Dziuk, Anna

Subject and Keywords:

podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej   informacja publiczna   dostęp do informacji publicznej   organizacja pozarządowa

Abstract:

Prawo do informacji publicznej stanowi standard współczesnych demokracji. Prawo to, rozpatrywane łącznie z pojęciem organizacji pozarządowej w sposób intuicyjny kojarzy się z korzystaniem przez organizację pozarządową z uprawnień, jakie zapewnia ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Na mocy tej ustawy organizacja pozarządowa może występować także w roli podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej. Organizacja pozarządowa staje się wówczas adresatem norm prawnych statuujących obowiązki związane z dostępem do informacji publicznej. Dodatkowo, nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzona ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach nałożyła na organizacje pozarządowe jednak tylko te, które wykonują zadania publicznej lub dysponują majątkiem publicznym, obowiązek udostępniania informacji publicznej. Obecnie nie ma już żadnych wątpliwości, czy organizacje pozarządowe korzystające ze środków publicznych są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79904   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Deryng-Dziuk

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

899

Number of object content views in PDF format

1071

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84916

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information