Object

Title: Wprowadzenie. Konstytucyjne czy ponadnarodowe gwarancje dostępu do otwartych danych? Kilka uwag o nowym pojęciu „wykorzystywania informacji sektora publicznego” w polskim ustawodawstwie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wprowadzenie. Konstytucyjne czy ponadnarodowe gwarancje dostępu do otwartych danych? Kilka uwag o nowym pojęciu „wykorzystywania informacji sektora publicznego” w polskim ustawodawstwie

Alternative title:

The introduction: Constitutional or supranational origin of access to open data? Some conceptual issues on the new “re-use of public sector information” definition in Polish ordinary legislation

Group publication title:

Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim : wybrane zagadnienia

Creator:

Bernaczyk, Michał

ORCID:

0000-0001-7683-8852

Subject and Keywords:

re-use of public sector information   Directive (EU) 2019/1024 on open data and the re-use of public sector information   right to information   freedom of information   access to information   The Charter of Fundamental Rights of the European Union   The European Convention on Human Rights   The Constitution of Republic of Poland  
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   dyrektywa re-use   prawo do informacji   dostęp do informacji publicznej   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej   Europejska Konwencja Praw Człowieka   Konstytucja RP   dyrektywa 2019/1024

Abstract:

The article explains some conceptual issues originating from the evolution of right to re-use of the public sector information, developed in the latest EU directive of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information (further referred to as the “Directive (EU) 2019/1024”). Despite the fact that re-use was introduced in first Public Sector Information Directive of 2003 as a separate right, dependent on national access to information (freedom of information) laws, it began slow transformation into the fundamental right to seek and receive digital open data & information under EU Charter of Fundamental Rights. Such evolution and the recent implementation in Polish Law on Open Data and Re-Use of Public Sector Information of 11 August 2021 may become a lifeline for individuals, private business disappointed with relatively weak and anachronistic Law on Access to Public Information.  

Artykuł wyjaśnia kilka zagadnień pojęciowych wynikających z ewolucji prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, rozwiniętego w najnowszej dyrektywie UE 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (dalej jako „dyrektywa 2019/1024”). Mimo faktu, że ponowne wykorzystywanie zostało wprowadzone jako odrębne uprawnienie, zależne od krajowego ustawodawstwa o dostępie do informacji, przechodziło ono stopniową ewolucję w kierunku prawa podstawowego do poszukiwania oraz uzyskiwania cyfrowych informacji i danych wynikającego z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ewolucja prawa do ponownego wykorzystywania i jego najnowsza implementacja w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego może okazać się ostatnią deską ratunku dla jednostek, prywatnych przedsiębiorców rozczarowanych nieefektywną i względnie anachroniczną ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał. Red.   Suwaj, Robert. Rec.   Szostek, Dariusz. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134103   doi:10.34616/144503       ISBN:978-83-66601-81-9 (druk)   ISBN:978-83-66601-82-6 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 198)

Is part of:

Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim : wybrane zagadnienia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2022

In our library since:

Jul 18, 2022

Number of object content hits:

26

Number of object content views in PDF format

29

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144503

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information