Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek międzygminny w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Creator:

Madej, Beata

Subject and Keywords:

związek międzygminny   gmina   organy związku międzygminnego   zobowiązany   wierzyciel   organ egzekucyjny   środki egzekucyjne

Description:

Restytucja samorządu terytorialnego w 1990 roku i jego późniejsze rozszerzenie dzięki reformom z 1998 roku wzbogaciło ustrój administracji publicznej o nowe organy jednostek samorządu terytorialnego, które nie tylko zyskały właściwość w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnych, ale też stały się podmiotami postępowania administracyjnego. Uprawnienia gmin i powiatów do podejmowania współdziałania w formie związków jednostek samorządu terytorialnego układ ten wzbogaca jeszcze bardziej, ale stwarza szereg wątpliwości doktrynalnych i orzeczniczych w zakresie właściwości związków i ich organów jako podmiotów postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. Artykuł poświęcony jest analizie udziału związku międzygminnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK