Object

Title: Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Alternative title:

The issue of admissibility of enforcement authority’s examination whether the enforcement title’s issuer has a creditor status — based on the enforcement titles issued by the Lower Silesian Bureau of Geodesy and Agricultural Areas

Creator:

Tenenbaum-Kulig, Monika

ORCID:

0000-0001-7539-6351

Subject and Keywords:

enforcement title’s issuer   creditor   enforcement titles   Lower Silesian Bureau of Geodesy and Agricultural Areas  
organ egzekucyjny   dopuszczalność badania   wystawca tytułu wykonawczego   wierzyciel   Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Abstract:

The subject of this article is the analysis of the possibility to examine by administrative enforcement authority if the enforcement title’s issuer is acreditor. The author presents opposite views expressed in literature and jurisprudence which are based on article 29 of the Act on enforcement proceedings in administration. Furthermore, the article provides an example of the case where judgement based on the above was passed by the Court of Appeal in Wrocław on 29 April 2009 and describes the motives of the verdict in both resorts. In aconclusion the author presents aposition that enforcement authority’s examination whether the enforcement title comes from acreditor does not breach aban to evaluate the legitimacy and the maturity of aduty described in the enforcement title.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2013

Date copyrighted:

2013

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117350   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3502. Przegląd Prawa i Administracji 2013, 92, s. 75-84

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 3, 2020

Number of object content hits:

187

Number of object content views in PDF format

190

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127732

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information