Object

Title: Nowe formy współdziałania międzygminnego we Francji — metropolia Wielki Paryż (Grand Paris)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowe formy współdziałania międzygminnego we Francji — metropolia Wielki Paryż (Grand Paris)

Alternative title:

New Form of Intercommunal Cooperation in France : The Metropolis of Greater Paris

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Zacharko, Lidia   Zacharko, Adrian

ORCID:

0000-0002-3799-5502   0000-0002-5663-565X

Subject and Keywords:

local government   intercommunal unions   metropolises  
samorząd terytorialny   związki międzygminne   metropolia

Abstract:

The aim of the article is to present changes in the model of local government in France. In the concept of local self-government, an important role is played by various form of intercommunal cooperation in metropolitan areas. Metropolitan areas are a complex structure with municipalities and departments. The creation of large spatial and economic structures is a response to the progress of civilization and the need to improve the activity of local government.  

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w modelu samorządu terytorialnego we Francji. W koncepcji samorządu terytorialnego istotne miejsce zajmują różne formy współdziałania międzygminnego na obszarach metropolitalnych. Obszary metropolitalne stanowią złożoną strukturę, w skład której wchodzą gminy czy departamenty. Tworzenie wielkich struktur przestrzenno-gospodarczych stanowi odpowiedź na postęp cywilizacyjny i konieczność usprawnienia działania struktur samorządowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136358   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.11

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

29

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146148

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information