Object

Title: Polska gospodarka w warunkach pandemii COVID-19 na tle Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polska gospodarka w warunkach pandemii COVID-19 na tle Unii Europejskiej

Alternative title:

Polish economy in the conditions of the COVID-19 pandemic against the background of the European Union

Group publication title:

Ekonomia – Wroclaw Economic Review. 2022, 28/4

Creator:

Pancer-Cybulska, Ewa

ORCID:

0000-0002-4242-8713

Subject and Keywords:

COVID-19 pandemic   lockdown   government aid program   economic impact of the pandemic   NACE sections  
pandemia COVID-19   lockdown   rządowy program pomocowy   skutki gospodarcze pandemii   sekcje EKD

Description:

Od 2013: Ekonomia – Wroclaw Economic Review

Abstract:

The aim of the article is to show what impact the COVID-19 pandemic had on the Polish economy compared to other European Union member states. The aim is to show the most important economic effects which occurred in the conditions of active support for the economy by the government’s anti-crisis program mitigating the negative effects caused by the pandemic in 2020–21 (anti-crisis shield). The government program and labor market indicators — the unemployment rate and changesin the number of employees in industry terms — were analyzed. The situation in the European Union was discussed using key macroeconomic indicators such as GDP growth dynamics as well asthe debt and performance of the public finance sector, each of which recorded the effects of the shutdown. NACE sections “Accommodation and gastronomy” and “Trade; repairs of motor vehicles” have been hit hardest by the crisis. There are also industries which have recorded positive effects despite the lockdown, e.g., “Information and communication.” Indicators of the situation in Poland from a macroeconomic perspective place it in the group of countries which effectively counteract the effects of the pandemic, which bodes well for the period of economic recovery after the crisis.  

Celem artykułu jest ukazanie, jaki wpływ na polską gospodarkę miała pandemia COVID-19 w porównaniu do sytuacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Chodzi o najważniejsze skutki gospodarcze, które wystąpiły w warunkach aktywnego wspierania gospodarki przez rządowy program antykryzysowy łagodzący negatywne skutki wywołane pandemią w latach 2020–21 (tarcza antykryzysowa). Analizie poddano program rządowy oraz wskaźniki rynku pracy — stopę bezrobocia i zmiany liczby pracujących w ujęciu branżowym. Sytuacja w Unii Europejskiej została omówiona z wykorzystaniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak dynamika wzrostu PKB oraz dług i wynik sektora finansów publicznych — każdy z tych wskaźników odnotował efekty zamknięcia gospodarki. Sekcje PKD „Zakwaterowanie i gastronomia” oraz „Handel; naprawy pojazdów samochodowych” najbardziej odczuły skutki kryzysu. Są też branże, które odnotowały pozytywne efekty działalności mimo lockdownu, na przykład „Informacja i komunikacja”. Wskaźniki sytuacji w Polsce w ujęciu makroekonomicznym sytuują ją w grupie krajów, które skutecznie przeciwdziałają skutkom pandemii, co dobrze wróży na okres odbudowy gospodarki po pandemii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:137014   ISSN 0239-6661   ISSN 2658-1310

DOI:

10.19195/2658-1310.28.4.2

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, No 4138

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Apr 7, 2023

In our library since:

Apr 7, 2023

Number of object content hits:

217

Number of object content views in PDF format

228

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146663

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information