Object

Title: Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej : organizacje samoregulacyjne w prawie rosyjskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej : organizacje samoregulacyjne w prawie rosyjskim

Alternative title:

Self-Regulation of Economic and Professional Activity : Self-Regulatory Organizations in Russian Law

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Małecki, Witold

ORCID:

0000-0002-8819-0317

Subject and Keywords:

economic activity   professional activity   self-regulation   self-regulatory organization   Russian law  
działalność gospodarcza   działalność zawodowa   samoregulacja   organizacja samoregulacyjna   prawo rosyjskie

Abstract:

Self-regulation of economic and professional activity consists of creating and controlling the observance of norms regulating a given activity by entities performing this activity. In Russian law, self-regulation is carried out primarily through the functioning of self-regulatory organizations, associating entities of specific economic or professional activity. Self-regulatory organizations function as voluntary and mandatory membership organizations. In certain areas of economic and professional activity, obtaining membership in a self-regulatory organization, subject to the fulfillment of certain conditions is a legal requirement to undertake a given activity. For this reason, self-regulatory organizations with mandatory membership should be considered public law corporations. The public-law nature of these organizations is transcendent due to the bottom-up way of their creation.  

Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej polega na tworzeniu i kontrolowaniu przestrzegania norm kształtujących sposób wykonywania danej działalności przez podmioty prowadzące tę działalność. W prawie rosyjskim samoregulacja realizowana jest przede wszystkim w ramach funkcjonowania organizacji samoregulacyjnych zrzeszających podmioty określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Organizacje samoregulacyjne funkcjonują jako organizacje o dobrowolnym członkostwie oraz organizacje o obowiązkowym członkostwie. W określonych dziedzinach działalności gospodarczej i zawodowej uzyskanie członkostwa w organizacji samoregulacyjnej, uwarunkowane spełnieniem pewnych przesłanek, stanowi prawny wymóg podjęcia danej działalności. Z tej przyczyny organizacje samoregulacyjne o obowiązkowym członkostwie należy uznać za korporacje prawa publicznego. Publicznoprawne znamię tych organizacji odznacza się charakterem transcendentnym, z uwagi na oddolny sposób ich tworzenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136356   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.9

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

8

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146146

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information