Object

Title: Spółdzielnie socjalne jako nowy środek walki z wykluczeniem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spółdzielnie socjalne jako nowy środek walki z wykluczeniem

Alternative title:

Social cooperatives as a new means of fighting exclusion

Creator:

Pleśniak, Marcin

ORCID:

0000-0002-3024-2735

Subject and Keywords:

social cooperation   social exclusion   economic activity   social activity   work and social reintegration  
spółdzielnie socjalne   wykluczenie społeczne   działalność gospodarcza   działalność społeczna   reintegracja zawodowa i społeczna

Abstract:

Niniejszy artykuł przedstawia instytucję spółdzielni socjalnej, funkcjonującą w polskim porządku prawnym od 15 lat. Podstawą prawną funkcjonowania tego rodzaju spółdzielni jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Ten nowy rodzaj spółdzielni ukazano jako jeden z najnowszych środków zwalczania zjawiska wykluczenia, narastającego po przemianach ustrojowych i gospodarczych 1989 r. Jest to rodzaj spółdzielni, można by rzec dedykowany osobom z grup wykluczonych. Walka z wykluczeniem odbywa się poprzez dwa podstawowe rodzaje działalności, tj. po pierwsze, prowadzenie przedsiębiorstwa opartego na wspólnej pracy członków spółdzielni, po drugie zaś prowadzeniu działań reintegrujących w sferze zawodowej i społecznej, członków pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem, tj. np. osób bezrobotnych, wychodzących z uzależnień, osób niepełnosprawnych czy osób usamodzielniających się. Do takich działań reintegrujących należą m.in. kreowanie postaw obywatelskich poprzez pobudzanie aktywności lokalnej i społecznej, wzmacnianie kompetencji miękkich, wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i kooperacyjnych. Sama praca ma być również oczywiście formą reintegracji. Wszelkie zyski, korzystanie z majątku ma być również podporządkowane celowi reintegracji spółdzielców socjalnych. Innymi cechami sprzyjającymi są również m.in. obniżony limit założycieli spółdzielni socjalnej, preferencje podatkowe, możliwość zakładania spółdzielni przez osoby prawne, głównie organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego czy specjalne reguły gospodarowania zyskami wypracowanymi przez spółdzielnie socjalne

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.   Paplicki, Mateusz. Red.   Zacharko, Lidia. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99641   ISBN 978-83-66066-79-3 (druk)   ISBN 978-83-66066-80-9 (online)

DOI:

10.34616/23.19.144

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 151)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Spółdzielnie socjalne ...

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Dec 2, 2019

Number of object content hits:

200

Number of object content views in PDF format

198

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108425

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information