Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania komornika sądowego w świetle ochrony prawa do sądu w sprawach cywilnych

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 128

Creator:

Flaga-Gieruszyńska, Kinga (1973- )

ORCID:

0000-0001-5177-4450

Subject and Keywords:

komornik sądowy   prawo do sądu w sprawach cywilnych   decyzja Ministra Sprawiedliwości

Abstract:

W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące ochrony prawa do sądu komorników sądowych odwołanych w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 19 ustawy o komornikach sądowych. Autorka omawia przesłanki zmiany obecnie obowiązującej regulacji, zgodnie z którą decyzję o odwołaniu komornika sądowego zaskarża się do sądu administracyjnego, orzekającego co do zasady w oparciu kryterium legalności, co ogranicza zakres prowadzonego postępowania dowodowego. Z uwagi na „ekonomiczny” charakter skutków odwołania komornika sądowego, podobnie jak jest to przewidziane w odniesieniu do wydalenia ze służby na podstawie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, w tym przypadku powinien zostać wprowadzony również system zaskarżenia decyzji Ministra Sprawiedliwości do sądu powszechnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.128.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4116)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm