Object

Title: Konstytucyjne gwarancje wolności mediów w niemieckim systemie prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstytucyjne gwarancje wolności mediów w niemieckim systemie prawa

Alternative title:

Constitutional guarantees of media freedom in the German legal system

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Malicka, Agnieszka

ORCID:

0000-0003-1722-7300

Subject and Keywords:

media freedom   fundamental rights   dual media system   Basic Law   state media contract  
wolność mediów   prawa podstawowe   dualny system mediów   Ustawa Zasadnicza   państwowa umowa medialna

Abstract:

The right to freedom of expression in Germany dates back to 1848 and is considered as one of the most important fundamental rights. Currently, freedom of expression is enshrined in article 5 of the Basic Law. It forms the constitutional basis for the undisturbed functioning of all media in Germany based on independence and pluralism. The signifi cance of freedom of expression for the development of a democratic state observing the rule of law has been repeatedly emphasised by the Federal Constitutional Court in its judgements.  

Historia gwarancji swobodnego wyrażania poglądów sięga w Niemczech roku 1848 i jest uważana za jedno z najważniejszych praw podstawowych. Współcześnie wolność wyrażania poglądów zawarta jest w art. 5 Ustawy Zasadniczej. Stanowi ona konstytucyjną podstawę niezakłóconego funkcjonowania wszystkich mediów w Niemczech, opartego na niezależności i pluralizmie. Znaczenie wolności wyrażania poglądów dla rozwoju demokratycznego państwa prawa wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreślał Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136201   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

14

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145994

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information