Object

Title: Prawo a sprawiedliwość w procesie sądowej interpretacji norm prawa do świadczeń rodzinnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo a sprawiedliwość w procesie sądowej interpretacji norm prawa do świadczeń rodzinnych

Alternative title:

Law vs. justice in the process of judicial interpretation of the norms of the right to family benefits

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Kościuk, Dominik J.

ORCID:

0000-0002-2695-8212

Subject and Keywords:

family benefits   legal interpretation   administrative judgements   justice   public administration  
świadczenia rodzinne   wykładnia prawa   sądownictwo administracyjne   sprawiedliwość   administracja publiczna

Abstract:

The article aims to draw attention to the problem of ‘omitting’ the literal content of the law by administrative courts and focusing on the idea of justice and equality. This problem is particularly visible in relation to the issue of social benefits. It can lead to a disturbance of the sense of law uniformity and clarity among citizens.  

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na problem „omijania” przez sądy administracyjne literalnej treści przepisów prawa i koncentrowania się na idei sprawiedliwości i równości. Problem ten jest szczególnie widoczny w odniesieniu do problematyki świadczeń społecznych. Prowadzić może do zaburzenia poczucia jednolitości i jasności prawa wśród obywateli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136200   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

12

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145993

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information