Object

Title: Charakter prawny zaświadczeń wydawanych przez podmioty prywatne oraz procedura ich wydawania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakter prawny zaświadczeń wydawanych przez podmioty prywatne oraz procedura ich wydawania

Alternative title:

Legal nature of certificates issued by private bodiesand the procedure for issuing them

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Główczewska, Aleksandra   Zawacka-Klonowska, Dominika

ORCID:

0000-0002-3898-8822   0000-0003-3434-0129

Subject and Keywords:

certificate   private entity   mode of private certificates issuance   mode of passing certificates  
zaświadczenie   podmiot prywatny   tryb wydawania zaświadczeń przez podmioty prywatne   postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

Abstract:

The study analyses the views of doctrine and jurisprudence of administrative and common courts in order to resolve the issue of passing certificates by private entities. The authors have attempted to classify the private certificates and the mode of its issuance. The aim of the study was to indicate the obligation of private entities to pass the certificate at the request of the entitled person and the issue of legally protecting that person.  

Niniejsze opracowanie zawiera analizę poglądów doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych i powszechnych w celu rozstrzygnięcia zagadnienia wydawania zaświadczeń przez podmioty prywatne. Autorki podjęły próbę klasyfikacji zaświadczenia prywatnego oraz trybu jego wydawania. Celem opracowania było wskazanie na obowiązek wydania zaświadczenia na żądanie uprawnionego, ciążący na podmiotach prywatnych oraz na kwestię ochrony prawnej przysługującej uprawnionemu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136159   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.7

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

29

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145899

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information