Object

Title: Concession contract for construction works ; Umowa koncesji na roboty budowlane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Concession contract for construction works  
Umowa koncesji na roboty budowlane

Creator:

Stankiewicz, Grzegorz

Subject and Keywords:

contracting authority   public entity   concession for construction work   contract for construction work   concessionaire   concession   risk   public-private partnership   private partner   contractor   contract  
partner prywatny   koncesja   umowa   wykonawca   zamawiający   partnerstwo publiczno-prywatne   koncesjonariusz   koncesja na roboty budowlane   ryzyko   umowa na roboty budowlane   podmiot publiczny

Description:

The recently adopted law on the concession for construction work contract of October 2016 implements the so-called concession directive to the Polish legal order. The article presents new legal solutions related to the implementation of the European Union law, including the problem of risk connected with the remuneration of the concessionaire under the concession contract for construction work. The contract for the concession for construction work contains a public entity with the contractor who submitted the best bid as a result of the procedure specified in the Act. The contract during its implementation in the cases specified in the Act may be amended, terminated or revoked. The article provides a comparative analysis of remuneration of the contractor and risk issues of the purchaser for construction contracts concluded under concession, public procurement law, or public-private partnership. The concession contract, as compared to contracts concluded under public-private partnerships or contracts concluded in connection with public procurement, has the greatest impact on the protection of public finances and reduces the risk of disposing of them.  

Nowo uchwalona ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane z października 2016 r. implementuje tzw. dyrektywę koncesyjną do polskiego porządku prawnego. W artykule przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące implementacji przepisów Unii Europejskiej, w tym problem ryzyka związanego z wynagrodzeniem koncesjonariusza w ramach umowy koncesji na roboty budowlane. Umowę o koncesję na roboty budowlane zawiera podmiot publiczny z wykonawcą robót, który złożył najlepszą ofertę w wyniku przeprowadzonej procedury określonej przepisami ustawy. Umowa w trakcie jej realizacji w ściśle określonych przypadkach przewidzianych w ustawie może być zmieniona, rozwiązana lub unieważniona.W artykule dokonano analizy porównawczej kwestii wynagrodzenia wykonawcy robót i ryzyka zamawiającego dla umów o roboty budowlane zawieranych w ramach koncesji, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa koncesji o roboty budowlane, w porównaniu do umów zawieranych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub umów zawieranych w związku z zamówieniami publicznymi, w największym stopniu wpływa na ochronę finansów publicznych i zmniejsza ryzyko ich wydatkowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89523   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Grzegorz Stankiewicz

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

955

Number of object content views in PDF format

1305

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95062

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Concession contract for construction works Jun 11, 2021

This page uses 'cookies'. More information