Object

Title: Ostatnie lata przedrozbiorowej Rzeczypospolitej - Sejm Wielki i konfederacja targowicka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ostatnie lata przedrozbiorowej Rzeczypospolitej - Sejm Wielki i konfederacja targowicka

Alternative title:

The last years of the pre- partition Poland - The Great Sejm and Targowica confederation

Group publication title:

Acta Erasmiana. 2021, 20

Creator:

Rafałowski, Hubert

Subject and Keywords:

Konstytucja 3 Maja 1791   konfederacja targowicka   insurekcja kościuszkowska

Abstract:

The government act, also known as the May 3rd Constitution of 1791, introduced a number of solutions to improve the functioning of the state. These changes did not meet with the approval of some magnates, which, fearing for their own interests, decided to establish the Confederacy of Targowica. It was aimed at overthrowing the May 3rd Constitution and returning to the status quo ante. Its participants turned to the Russian Empress Catherine II with a request to help them. Their postulates were approved by the empress on April 27, 1792 in St. Petersburg. These actions led to the Polish-Russian war, also known as the war in defense of the May 3 Constitution. The significant advantage of the Russian army, as well as the few successes of the Polish army, led to the accession of King Stanisław August Poniatowski to the Confederacy of Targowica on July 24, 1792. The people of Targowica have withdrawn from the changes introduced in the Constitution of May 3. Ultimately, this resulted in the signing of the partition treaty by Russia and Prussia on January 23, 1793, which the Grodno Sejm approved on June 17 of that year. The confederacy of targowica was finally dissolved on September 15, 1793, and its participants left the country or headed for their own land estates. During the Kościuszko Insurrection, most of the members of the confederation were lynched. They were sentenced to death by hanging, and the absentees were punished in effigie.  

Ustawa Rządowa z 1791 roku znana również jako Konstytucja 3 Maja wprowadziła w Polsce szereg rozwiązań mających usprawnić funkcjonowanie państwa. Zmiany te nie spotkały się z aprobatą części magnaterii, która w obawie o własne interesy zdecydowała się powołać Konfederację targowicką. Miała ona na celu obalenie Konstytucji 3 Maja i powrót do status quo ante. Jej uczestnicy zwrócili się do cesarzowej Rosji Katarzyny II z prośbą o udzielenie im pomocy. Ich postulaty zostały zaaprobowane przez imperatorową dnia 27 kwietnia 1792 roku w Sankt-Petersburgu. Działania te doprowadziły do wojny polsko-rosyjskiej nazywanej również wojną w obronie Konstytucji 3 Maja. Znacząca przewaga wojsk rosyjskich, a także nieliczne sukcesy wojsk polskich doprowadziły do przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Konfederacji targowickiej w dniu 24 lipca 1792 roku. Targowiczanie doprowadzili do wycofania się ze zmian wprowadzonych Konstytucją 3 Maja. Finalnie skutkowało to podpisaniem przez Rosję i Prusy dnia 23 stycznia 1793 roku traktatu rozbiorowego, który Sejm grodzieński zatwierdził 17 czerwca tegoż roku. Konfederacja targowicka ostatecznie została rozwiązana dnia 15 września 1793 roku, a jej uczestnicy opuszczali kraj, bądź też chronili się we własnych dobrach ziemskich. W czasie insurekcji kościuszkowskiej większość targowiczan stanęła przed sądami. Wymierzano im karę śmierci poprzez powieszenie, a na nieobecnych wykonywano ją w formie in effigie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Popielarski, Marek. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.   Ławniczak, Artur. Rec.   Machaj, Łukasz. Rec.   Antonów, Radosław. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134052   doi:10.34616/144554       ISSN:2451-2060

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 29, 2022

In our library since:

Jun 29, 2022

Number of object content hits:

106

Number of object content views in PDF format

121

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144554

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information