Object

Title: Umowa o współdziałanie na tle umów w administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowa o współdziałanie na tle umów w administracji

Alternative title:

Agreements within the framework of public administration

Creator:

Piechota-Oloś, Ewa

ORCID:

0000-0002-4895-0481

Subject and Keywords:

agreements within the framework of public administration   co-operative compliance agreement   co-operative compliance in thescope of tax law  
umowy w administracji   umowa o współdziałanie   współdziałanie w prawie podatkowym

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The object of the analysis carried out in this paper is formed by the attempt to make a finding on the issue of the nature of the co-operative compliance agreement, reviewed from the point of view of agreements concluded within the framework of public administration. To that end, the author has reviewed the agreements concluded within the framework of administration that constitute one of the forms through which the public administration operates. In that regard, the extant views of the learned writing in administrative sciences on the place and the nature of agreements concluded within the remit of administrative law have been recalled here. Against the background of those views, the discrepancies regarding the features of the agreements within the framework of administration have been subjected to further study as regards the cooperative compliance agreement. Finally, making a finding on the nature of the new agreement introduced in the Polish tax law has led the author to declare a public-law nature of the co-operative compliance agreement.  

Przedmiotem analizy niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące charakteru umowy o współdziałanie, badanej z perspektywy umów zawieranych w administracji publicznej. W tym celu autorka przeanalizowała umowy w administracji, stanowiące jedną z form działania administracji publicznej. W tym zakresie przedstawione zostały występujące poglądy doktryny nauki administracji co do miejsca i kwalifikacji umów zawieranych w prawie administracyjnym. Wskazane na ich tle wątpliwości w zakresie cech charakterystycznych umów w administracji zostały następnie poddane rozważaniom w odniesieniu do umowy o współdziałanie. Dokonanie charakterystyki nowej umowy wprowadzonej do polskiego prawa podatkowego, finalnie doprowadza autorkę do przyjęcia publicznoprawnego charakteru umowy o współdziałanie.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134007   doi:10.34616/143917       ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jun 20, 2022

Number of object content hits:

34

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143917

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information