Object

Title: Uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa na tle przesłanek wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa na tle przesłanek wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu

Alternative title:

Acts of local law on the collection of local taxes and charges by way of cash collection taking into account the exclusion councillor from participation in voting

Creator:

Kurzydło, Ewelina

ORCID:

0000-0003-0806-2815

Subject and Keywords:

town councillor   cash collector   legal interest   local taxes andcharges  
radny   inkasent   interes prawny   podatki lokalne   opłaty lokalne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The procedure for adopting acts of local law by municipalities’ governing bodies in respect of ordering the collection of local taxes and charges by way of cash collection is given much attention despite the fact that the legal regulations governing this matter have not changed over the years. Undoubtedly, the operation of regional accounting chambers supervising resolutions on local taxes and charges has contributed to this state of affairs. This paper presents the legal basis for the adoption of acts of local law on the collection of taxes and local charges, the issue of a town councillor’s legal interest. Moreover the exclusion of councillors from voting on resolutions concerning their legal interest has been discussed. After the presentation of the theoretical and legal basis, the effects of adopting a resolution on the collection of taxes and local fees with the participation of a councillor who is subject to exclusion from participation in the vote are presented. Also a review of court rulings and decisions of supervisory bodies in this respect is carried out.  

Procedurze podejmowania aktów prawa miejscowego przez organy stanowiące gmin w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa poświęca się wiele uwagi mimo tego, że przepisy prawne regulujące rzeczoną materię na przestrzeni lat nie uległy zmianie. Bez wątpienia do tego stanu rzeczy przyczyniła się działalność regionalnych izb obrachunkowych sprawujących nadzór nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych. W artykule przedstawiono podstawy prawne podejmowania aktów prawa miejscowego w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych, zagadnienie interesu prawnego radnego oraz omówiono wyłączenia radnego z głosowania w sprawie uchwał dotyczących jego interesu prawnego. Po przedstawieniu podstaw teoretycznoprawnych zaprezentowano skutki, jakie niesie za sobą podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych z udziałem radnego podlegającego wyłączeniu z udziału w głosowaniu, oraz przeprowadzono przegląd orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć organów nadzoru w przedmiotowym zakresie.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134006   doi:10.34616/143916       ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 20, 2022

In our library since:

Jun 20, 2022

Number of object content hits:

36

Number of object content views in PDF format

38

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143916

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information