Object's details: Uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa na tle przesłanek wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy