Object

Title: Problematyka charakteru prawnego opłaty od środków spożywczych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka charakteru prawnego opłaty od środków spożywczych

Alternative title:

Issue of the legal nature of the surcharge on foodstuffs

Creator:

Miernik, Anna

ORCID:

0000-0002-1695-1965

Subject and Keywords:

surcharge on foodstuffs   public tribute   public charge   tax   non-tax budgetary revenues  
opłata od środków spożywczych   danina publiczna   opłata publiczna   podatek   niepodatkowe należności budżetowe

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The article analyses the issue of the legal nature of the surcharge on foodstuffs regulated by the provisions of the Public Health Act of 11 September 2015. The paper outlines the characteristics of the surcharge in question and attempts to establish its legal nature. An answer is provided to the question of whether the surcharge on foodstuffs is a public charge, tax or other public law tribute.  

W artykule analizie poddano zagadnienie charakteru prawnego opłaty od środków spożywczych uregulowanej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. W opracowaniu wskazano cechy charakterystyczne przedmiotowego świadczenia i podjęto próbę ustalenia jego charakteru prawnego. Udzielono odpowiedzi na pytanie, czy opłata od środków spożywczych jest opłatą publiczną, podatkiem, czy też innym publicznoprawnym świadczeniem.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134005   doi:10.34616/143915       ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 20, 2022

In our library since:

Jun 20, 2022

Number of object content hits:

29

Number of object content views in PDF format

29

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143915

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information