Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zmiany w wyborach destynacji turystycznych w okresie pandemii COVID-19 : szansa dla małych

Creator:

Sztuk, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-1845-0363

Subject and Keywords:

małe miasta   turystyka   marka miejsca

Abstract:

Światowa epidemia COVID-19 w znaczący sposób wywarła negatywny wpływ na jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych dla wielu krajów, jaką jest turystyka. Obecnie obowiązujące, nierówne geograficznie restrykcje nałożone przez rządy w celu ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 spowodowały zachwiania mechanizmów panujących dotychczas w branży turystycznej, tym samym wpływając na strategie zarządzania marką miejsca. Czynnikiem wpływającym na kryzys, który przeżywa branża turystyczna, jest również lęk podróżujących, powodujący zmiany w zachowaniu i myśleniu turysty. Stwarza to potrzebę modyfikacji przekazów marketingowych i oferty miasta skierowanych do turystów. Niniejszy artykuł zawiera następujące cele: określenie zmian w wyborach miejsc destynacji turystycznych przez osoby podróżujące w okresie pandemii oraz przedstawienie rozważań dotyczących najbliższej przyszłości strategii brandingu miast przyczyniających się do odbudowy ruchu turystycznego w obliczu kryzysu. Metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest sondaż diagnostyczny przeprowadzony w marcu 2021 r., w którym odpowiedzi udzieliło 248 respondentów. Celem badania była weryfikacja zwiększonego zainteresowania turystów ofertą małych miast. Do zaprezentowania koncepcji brandingu miast w okresie pandemii posłużono się analizą źródeł wtórnych. Na podstawie wyników sondażu ustalono m.in., że 71,4% respondentów było bardziej zainteresowanych ofertą turystyczną małych miejscowości niż przed pandemią, a ok. 60% badanych osób planuje wybrać małe miasto jako miejsce destynacji turystycznej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Przeprowadzone badanie służy lepszemu zrozumieniu oczekiwań, potrzeb i aktualnych wyborów zewnętrznych odbiorców ofert turystycznych małych miast, co może przyczynić się do odpowiedniego dostosowania oferty i skuteczniejszych przekazów marketingowych małych miast w czasie pandemii. W ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje przyszłych kierunków badań opracowanych na podstawie zebranych danych i skonkludowanych wniosków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

doi:10.34616/142089   ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal