Object

Title: Zmiany w wyborach destynacji turystycznych w okresie pandemii COVID-19 : szansa dla małych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zmiany w wyborach destynacji turystycznych w okresie pandemii COVID-19 : szansa dla małych

Alternative title:

Changes in tourist destination choices during the COVID-19 pandemic. Opportunity for small towns

Creator:

Sztuk, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-1845-0363

Subject and Keywords:

small towns   tourism   city brand   place brand  
małe miasta   turystyka   marka miejsca

Abstract:

The global epidemic of COVID-19 has a negative impact on one of the most important economic sectors for many countries – tourism. The current, geographically unequal restrictions imposed by governments in many countries to limit SARS-CoV-2 transmission, have disrupted the mechanisms that have so far prevailed in the tourism industry, thus directly affecting the place’s brand management strategies. The factor influencing the crisis that the tourist industry is experiencing is also the fear of travelers, causing changes in tourist behavior and thinking, which causes the need to modify the messages and the cityʼs offer. The aim of this paper is to identify changes in the choices of tourism destinations during the pandemic; presentation the concepts and considerations regarding the near future of city branding strategies during the crisis. The data presented in this paper was collected by analysis of secondary sources and a diagnostic survey conducted in March 2021, in which 248 respondents took part. The study focused on an attempt to verify the increased tourists’ interest in the offers of small towns. Based on the results of the survey, it was found that 71.4% of respondents were more interested in the tourist offer of small towns than before the pandemic, and about 60% of respondents plan to choose a small town as a tourist destination within the next six months. The conducted analyzes and research helps to better understand the expectations, needs and current choices of external recipients of tourist offers from small towns, which may contribute to the appropriate adaptation of the offer and more effective marketing messages of small towns during and after pandemic period. The last part of this paper presents ideas for future research directions developed on the basis of the collected data and conclusions.  

Światowa epidemia COVID-19 w znaczący sposób wywarła negatywny wpływ na jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych dla wielu krajów, jaką jest turystyka. Obecnie obowiązujące, nierówne geograficznie restrykcje nałożone przez rządy w celu ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 spowodowały zachwiania mechanizmów panujących dotychczas w branży turystycznej, tym samym wpływając na strategie zarządzania marką miejsca. Czynnikiem wpływającym na kryzys, który przeżywa branża turystyczna, jest również lęk podróżujących, powodujący zmiany w zachowaniu i myśleniu turysty. Stwarza to potrzebę modyfikacji przekazów marketingowych i oferty miasta skierowanych do turystów. Niniejszy artykuł zawiera następujące cele: określenie zmian w wyborach miejsc destynacji turystycznych przez osoby podróżujące w okresie pandemii oraz przedstawienie rozważań dotyczących najbliższej przyszłości strategii brandingu miast przyczyniających się do odbudowy ruchu turystycznego w obliczu kryzysu. Metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest sondaż diagnostyczny przeprowadzony w marcu 2021 r., w którym odpowiedzi udzieliło 248 respondentów. Celem badania była weryfikacja zwiększonego zainteresowania turystów ofertą małych miast. Do zaprezentowania koncepcji brandingu miast w okresie pandemii posłużono się analizą źródeł wtórnych. Na podstawie wyników sondażu ustalono m.in., że 71,4% respondentów było bardziej zainteresowanych ofertą turystyczną małych miejscowości niż przed pandemią, a ok. 60% badanych osób planuje wybrać małe miasto jako miejsce destynacji turystycznej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Przeprowadzone badanie służy lepszemu zrozumieniu oczekiwań, potrzeb i aktualnych wyborów zewnętrznych odbiorców ofert turystycznych małych miast, co może przyczynić się do odpowiedniego dostosowania oferty i skuteczniejszych przekazów marketingowych małych miast w czasie pandemii. W ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje przyszłych kierunków badań opracowanych na podstawie zebranych danych i skonkludowanych wniosków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132296   doi:10.34616/142089       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 14, 2021

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

428

Number of object content views in PDF format

451

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142089

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information