Obiekt

Tytuł: Zdrowie i style życia : ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Zdrowie i style życia : ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii

Tytuł odmienny:

Health and lifestyle. Economic, social and health effects of the pandemic

ORCID:

0000-0002-9200-2972   0000-0001-7290-6408

Temat i słowa kluczowe:

retail restrictions   pandemic   coronavirus   lockdown   excess mortality   mental health   public health   healthcare   e-health   sharing economy   service ecosystem   service provider behaviour   purchasing behaviour   pro-health behaviour   quality of life   lifestyle   leisure   physical activity   tourism   mobile applications   people with motor disabilities  
pandemia   koronawirus   lockdown   nadwyżka umieralności   zdrowie psychiczne   zdrowie publiczne   opieka zdrowotna   e-zdrowie   gospodarka współdzielenia   ekosystem usługowy   restrykcje dla handlu   zachowania dostawców usług   zachowania nabywcze   zachowania prozdrowotne   jakość życia   style życia   czas wolny   aktywność fizyczna   turystyka   aplikacje mobilne   osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi

Abstrakt:

The monograph contains research results on economic, social, and health effects of the Covid-19 pandemic. The changes in the Polish economy caused by the pandemic were presented. Moreover, the causes and effects of the increase in prices of consumer goods were identified.In the monograph, distortions in services were shown in details. The main challenges for service providers in the pandemic time and changes in consumer behaviours in the service market were discussed. What’s more, directions of development of e-services in Poland, including important e-health solutions, were presented. The monograph also contains considerations on the causes of excess mortality in Poland and the destructive effects of the coronavirus pandemic and social isolation on human physical and mental health. Additionally, the impact of the pandemic on the quality of life of Poles and changes in the forms of spending their free time were shown. The description of pandemic experiences was enriched by the biblical approach to pestilence and human pain.  

W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków pandemii Covid-19. Przedstawiono zmiany zachodzące w polskiej gospodarce pod wpływem pandemii oraz zidentyfikowano przyczyny i skutki wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zakłócenia występujące w branżach usługowych. Pokazano główne wyzwania dla dostawców usług w sytuacji epidemicznej oraz zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku usług. Ponadto, przedstawiono kierunki rozwoju sektora e-usług w Polsce, w tym ważne rozwiązania z zakresu e-zdrowia. Monografia zawiera także rozważania na temat przyczyn nadumieralności w Polsce oraz destrukcyjnego działania koronawirusa i izolacji społecznej na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Pokazano w niej również wpływ pandemii na jakość życia Polaków oraz zmiany w formach spędzania wolnego czasu. Opis doświadczeń czasu pandemii został wzbogacony o biblijne ujęcie zarazy i ludzkiego cierpienia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

book   e-book  
książka   e-książka

Identyfikator:

doi:10.34616/142070   ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Język:

pol   eng

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(E-Monografie ; nr 188)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 wrz 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142070

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji