Object

Title: Konsument w przestrzeni handlu detalicznego w warunkach pandemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konsument w przestrzeni handlu detalicznego w warunkach pandemii COVID-19

Alternative title:

The consumer in the retail space during the COVID-19 pandemic

Creator:

Kucharska, Barbara   Malinowska, Mirosława

ORCID:

0000-0003-0669-3330   0000-0001-7467-2502

Subject and Keywords:

consumer   purchasing behaviour   pandemic   retail trade   lockdown   retail restrictions  
konsument   zachowania nabywcze   pandemia   bezpieczeństwo   handel detaliczny   lockdown   restrykcje dla handlu

Abstract:

The aim of the article is to identify selected elements of consumers’ purchasing behaviour during the pandemic, in particular relating to customer safety issues in-store. The hypothesis of the research was, that consumers adjusted their purchasing behaviour by making everyday purchases during the pandemic and positively responded to solutions used in retail trade during the COVID-19 pandemic. The purpose of the article was achieved through the use of literature studies, legal acts concerning the functioning of trade during a pandemic as well as direct research conducted by the authors of the article. The research was carried out in November 2020 using the online survey technique among 1045 adult Poles selected in a quota sampling. During the pandemic – both in choosing the place of purchase and during stay in retail outlets – the safety of the place of purchase is important to consumers. Most of the surveyed consumers feel safe when shopping for everyday items, and in the opinion of the respondents, the best place to buy them is at a discount store. Not only retailers, but also buyers take into consideration the increase of their own safety and that they care about other consumers by limiting the places where they shop, the frequency and time spent in the store, and by combining their own purchases with purchases for others. For the respondents, the obligatory and optional solutions used in connection with the pandemic are of great importance.  

Celem artykułu jest identyfikacja wybranych elementów zachowań nabywczych konsumentów w czasie pandemii, w szczególności odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa klienta wewnątrz placówek handlowych. W badaniach przyjęto hipotezę, że konsumenci dostosowali swoje zachowania nabywcze, dokonując zakupów codziennego użytku w warunkach pandemii oraz pozytywnie odnieśli się do rozwiązań stosowanych w handlu detalicznym w trakcie trwania epidemii COVID-19. Realizacji celu artykułu posłużyły studia literaturowe, akty prawne dotyczące funkcjonowania handlu w czasie pandemii oraz badania bezpośrednie przeprowadzone przez autorki artykułu. Badania zostały zrealizowane w listopadzie 2020 r. techniką ankiety online wśród 1045 dorosłych Polaków dobranych w sposób kwotowy. W czasie pandemii – zarówno w wyborze miejsca zakupu, jak i w trakcie pobytu w placówkach handlowych – dla konsumentów ważne jest bezpieczeństwo miejsca zakupów. Większość badanych konsumentów czuje się bezpiecznie w trakcie zakupów artykułów codziennego użytku, a w opinii badanych najlepszym miejscem ich dokonywania jest sklep dyskontowy. Nie tylko detaliści, ale również kupujący podejmują działania zmierzające do zwiększenia swojego i innych bezpieczeństwa poprzez ograniczanie miejsc zakupów, częstotliwości i czasu pobytu w sklepie oraz poprzez łączenie własnych zakupów z zakupami dla innych osób. Dla respondentów obligatoryjne i fakultatywne rozwiązania stosowane w związku z pandemią mają bardzo duże znaczenie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132295   doi:10.34616/142088       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

632

Number of object content views in PDF format

641

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142088

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information