Object

Title: Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część II

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część II

Alternative title:

The functioning practice of the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour. Comments on the Constitutional Court judgment dated on 23 November 2016 in case no. K 6/14 — part II

Group publication title:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2021, 37

Creator:

Kukliński, Patryk

ORCID:

0000-0003-2286-0143

Subject and Keywords:

post-penal detention   dangerous perpetrators   deprivation of liberty   National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour   the judgment of the Polish Constitutional Court from 23 November 2016, case no. K 6/14  
izolacja postpenalna   sprawcy niebezpieczni   pozbawienie wolności   Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym   wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14

Description:

Tyt. tomu: Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii

Abstract:

The following text continues the considerations made in the author’s article, which appeared in volume 35 of the journal. This text analyses selected current problems connected to the functioning of the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour in Gostynin, which was established in 2014. The point of reference for author’s deliberations is the judgment of the Polish Constitutional Court (case no. K 6/14). The author, from the perspective of over seven years of the law’s application and in relation to the arguments of the court, analyses problems related to distance requirement of post-penal detention from criminal penalty, as well as the position and role of judges and experts in the process of law application. He also refers to the hunger strike of the National Centre patients, which became an expression of opposition to numerous unresolved problems. Both articles lead to two basic conclusions. Firstly, they prove that the introduced regulation is extremely ineffective. Secondly, they indicate that it is contrary to the standards of human freedoms and rights protection.  

Prezentowany tekst to kontynuacja rozważań autora poczynionych w artykule, który ukazał się w 35 tomie czasopisma. Analizuje on wyselekcjonowane bieżące problemy związane z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, który powstał w 2014 roku. Punktem odniesienia dla rozważań autora stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 6/14. Z perspektywy ponad siedmiu lat stosowania ustawy z 22 listopada 2013 r. oraz w odniesieniu do argumentacji Trybunału, autor rozpatruje kwestie związane z wymogiem dystansu izolacji postpenalnej od kary kryminalnej, a także z pozycją i rolą sędziów oraz biegłych w procesie stosowania tej ustawy. Odwołuje się również do strajku głodowego pacjentów tego ośrodka, który stał się wyrazem niezgody na liczne nierozwiązane problemy. Oba artykuły prowadzą do dwóch podstawowych wniosków. Po pierwsze, dowodzą, że wdrożona regulacja jest wyjątkowo nieefektywna. Po drugie, wskazują, że pozostaje ona sprzeczna ze standardami ochrony wolności i praw człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131053   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.37.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 37, 2021, s. 127-153

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2023

In our library since:

Oct 8, 2021

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

194

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141706

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information