Object

Title: Efektywność w ujęciu mikro- i makroekonomicznym w myśli ekonomicznej — przegląd teoretyczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Efektywność w ujęciu mikro- i makroekonomicznym w myśli ekonomicznej — przegląd teoretyczny

Alternative title:

Micro- and macroeconomic efficiency in economic thought — a theoretical review

Group publication title:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2021, 37

Creator:

Borkowski, Mateusz

ORCID:

0000-0003-0644-4764

Subject and Keywords:

efficiency   efficiency of the economy   economic thought  
efektywność   sprawność makroekonomiczna   myśl ekonomiczna

Description:

Tyt. tomu: Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii

Abstract:

The main purpose of this article is the presentation of the evolution of efficiency in economic theory. The article bears the features of a rational reconstruction of the economic thought. The study uses the method of critically analyzing literature on the subject as a tool to achieve the adopted objective. The article is theoretical in nature, trying to organize the theory of economics into efficiency categories. In order to improve transparency, the analysis has been split into micro- and macroeconomic approaches to efficiency. The article presents a chronological, synthetic order of economic thought achievements in terms of efficiency.Literature analysis indicates that, over the years, the way of understanding efficiency, in both micro- and macroeconomic terms, has significantly developed and changed. It seems that, despite so many analyses, there is still, and probably will always be, a lack of one versatile and universally accepted definition of efficiency. The lack of a single, well-established definition of efficiency, both on a micro- and macroeconomic scale, results in the diversity of approaches to measuring this category.  

Głównym założeniem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ewolucji definicji efektywności w teorii ekonomii. Opracowanie nosi znamiona racjonalnej rekonstrukcji myśli ekonomicznej. W pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu jako narzędzia służącego do realizacji przyjętego celu badawczego. Artykuł ma charakter teoretyczny i stanowi próbę uporządkowania teorii ekonomii w zakresie kategorii efektywności. W celu zwiększenia klarowności rozważań dokonano umownego podziału analizy na skalę mikro- oraz makroekonomiczną. W artykule zdecydowano się również na chronologiczne oraz syntetyczne uporządkowanie osiągnięć myśli ekonomicznej w kontekście jej efektywności.Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że w ciągu lat sposób pojmowania sprawności, zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym, znacząco się rozwijał oraz zmieniał. Wydaje się, że pomimo tak wielu analiz nadal nie ma (i prawdopodobnie nigdy nie będzie) spójnej, uniwersalnej oraz powszechnie akceptowalnej definicji tego zjawiska. Konsekwencją braku jednej ściśle określonej definicji efektywności – zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej – jest różnorodność podejść do pomiaru tej kategorii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131050   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.37.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 37, 2021, s. 77-92

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2023

In our library since:

Oct 8, 2021

Number of object content hits:

98

Number of object content views in PDF format

107

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141703

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information