Object

Title: Błąd co do tożsamości pokrzywdzonego i zboczenie działania w prawie karnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Błąd co do tożsamości pokrzywdzonego i zboczenie działania w prawie karnym

Alternative title:

Error regarding the identity of the aggrieved party and misconduct in criminal law

Group publication title:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2021, 37

Creator:

Kluza, Jan

ORCID:

0000-0002-0929-6093

Subject and Keywords:

error regarding identity   misconduct   mark of aprohibited act  
błąd co do tożsamości   zboczenie działania   znamię czynu zabronionego

Description:

Tyt. tomu: Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii

Abstract:

The article discusses the legal assessment of actions performed by perpetrator, who commits aprohibited act against a different person than they intended to. The error in this respect may refer to confusing the person (the perpetrator mistakenly believes that they are facing A instead of B) or take the form of a deviation (instead of A, the perpetrator causes the effect in B). Doubts in this respect arise as to whether these situations should be assessed in the same way and whether the object of the perpetrator’s action constitutes a hallmark of a prohibited act. The arguments presented in the article point to a resolution of the problem regarding the correct classification of such situations.  

W artykule poddano analizie problematykę oceny prawnej działania sprawcy, który popełnia czyn zabroniony na szkodę innej osoby, niż miał to w zamiarze. Błąd w tym zakresie może dotyczyć pomylenia osoby (sprawca mylnie sądzi, że ma przed sobą A zamiast B) lub przybrać postać zboczenia działania (zamiast u A sprawca wywołuje skutek u B). Wątpliwości w tym zakresie dotyczą tego, czy sytuacje te należy oceniać tak samo, oraz czy przedmiot działania sprawcy stanowi znamię czynu zabronionego. Przedstawione w artykule argumenty wskazują na to, jak prawidłowo zakwalifikować prawnokarnie powyższe przypadki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131047   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.37.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 37, 2021, s. 31-44

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2023

In our library since:

Oct 8, 2021

Number of object content hits:

177

Number of object content views in PDF format

183

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141700

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information